Przeciwciśnienie sterylizacji retorty

Retorty wsadowe mogą wykorzystywać różne metody dostarczania procesu. Niektóre z nich wykorzystują również nadciśnienie lub przeciwciśnienie, aby pomóc chronić integralność pojemnika podczas procesu (tj. aby zapobiec pęknięciu opakowania, gdy temperatura i ciśnienie wzrastają wewnątrz pojemnika podczas procesu). Sztywne pojemniki, takie jak puszki stalowe, mogą wytrzymać duże różnice między ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz pojemnika, a zatem tego typu pojemniki zazwyczaj nie wymagają nadciśnienia. Mogą być przetwarzane w środowisku 100% pary nasyconej bez stosowania nadciśnienia podczas faz nagrzewania. Z drugiej strony, bardziej kruche elastyczne i półsztywne pojemniki nie wytrzymują dużych różnic ciśnień, więc do retorty wprowadzane jest powietrze, aby zapewnić nadciśnienie w celu utrzymania integralności opakowania podczas procesu. Tego typu pojemniki wymagają bardziej wyrafinowanych metod dostarczania nadciśnieniowego, takich jak zraszanie wodą, kaskada wodna lub prysznic wodny, zanurzenie w wodzie lub systemy typu para-powietrze. Ponieważ powietrze jest izolatorem, konieczne jest mieszanie lub mieszanie mediów procesowych w retorcie, aby uniknąć zimnych punktów w maszynie, zapewniając w ten sposób dobry rozkład temperatury w retorcie i ładunku produktu. To mieszanie jest realizowane za pomocą różnych metodologii przepływu wody wspomnianych powyżej lub przez wentylator w przypadku retort parowo-powietrznych i/lub przez mechaniczne obracanie wkładki/bębna w przypadku maszyn z mieszadłem.

Nadciśnienie jest również ważne w fazach chłodzenia procesu retortowego, ponieważ gdy woda chłodząca jest wprowadzana do retorty, powoduje ona rozpad pary wytworzonej w etapie (etapach) ogrzewania. Bez wystarczającego wprowadzenia nadciśnienia powietrza podczas chłodzenia, ciśnienie w retorcie może nagle spaść z powodu zapadnięcia się pary, tworząc w ten sposób sytuację podciśnienia w retorcie. Jeśli tak się stanie, różnica ciśnień między środowiskiem zewnętrznym a temperaturą/ciśnieniem wewnątrz pojemnika staje się zbyt duża, powodując pęknięcie pojemnika (inaczej zwane „wyboczeniem”). Precyzyjna kontrola nadciśnienia podczas początkowych faz chłodzenia jest ważna, aby uniknąć powyższej sytuacji, ale obniżanie ciśnienia w późniejszych etapach chłodzenia jest również ważne, aby uniknąć zgniecenia pojemnika (lub inaczej znanego jako „boazeria”), ponieważ temperatura i ciśnienie wewnątrz pojemnika opada. Podczas gdy proces retorty dezaktywuje lub niszczy patogeny bakteryjne, nie niszczy wszystkich mikroskopijnych organizmów psujących. Termofile to bakterie, które mogą wytrzymać temperatury znacznie wyższe od typowych temperatur retorty. Z tego powodu produkt musi zostać schłodzony do temperatury poniżej tej, w której te organizmy będą się rozmnażać, powodując tym samym termofilne psucie się.


Czas publikacji: 22 marca-2021